Vragen ? Bel ons 0032 (0)51/42.78.00.

Privacy policy

Dit document geeft weer hoe Van Maele Benelux NV, verder 'Van Maele Benelux', omgaat met de persoonlijke gegevens van bezoekers van deze website. De regeling is van toepassing op de Van Maele Benelux-website en op alle internetinitiatieven van Van Maele Benelux NV en haar dochterondernemingen.

 

Van Maele Benelux respecteert uw privacy en gaat uiterst zorgvuldig om met persoonlijke gegevens die het van u ontvangt. Persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met geldende wettelijke bepalingen verwerkt en opgenomen in een exclusief daartoe bestemd bestand (Wet van 8 december 1992).

Van Maele Benelux neemt voldoende technische en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Alleen medewerkers van Van Maele Benelux die uw persoonlijke gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun professionele werkzaamheden, hebben er toegang toe.

Van Maele Benelux bewaart informatie in haar databanken. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de diensten te garanderen. Verder kan deze informatie door Van Maele Benelux worden gebruikt om via analyses haar dienstverlening te verbeteren en om u gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

Van Maele Benelux verzamelt persoonlijke gegevens in het kader van de registratie op de website of bij het intekenen op al dan niet commerciële acties. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties kan gebruikt worden door Van Maele Benelux en haar dochterondernemingen voor marketingdoeleinden en kan gedeeld worden met contractueel verbonden partijen. Indien de gebruiker niet wenst dat zijn informatie op deze manier gebruikt wordt, dient hij dit aan Van Maele Benelux te melden via de daartoe voorziene kanalen.

Daarnaast wordt er informatie verzameld in logbestanden: bij het bezoek aan deze site, of erna, verwerkt Van Maele Benelux anonieme statistische gegevens om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van de website (dit zijn o.m. gegevens met betrekking tot het aantal bezoekers van deze site, gegevens over welke pagina's bezocht worden en van welke sites bezoekers naar de site van Van Maele Benelux navigeren). Deze gegevens worden aangewend om de website te beheren.

Indien u aangeeft op de hoogte gebracht te willen worden van de diensten van Van Maele Benelux, kan het bedrijf de door u opgegeven persoonlijke gegevens combineren met verzamelde statistische gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

 

Recht op inzage en correctie

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek. Hij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van 'cookies', i.e. data die van de server naar de harde schijf van de computer die wordt gebruikt om de website te bezoeken wordt weggeschreven, en dit om efficiënter toegang te verlenen en het gebruik van de website te vergemakkelijken. Zo worden cookies gebruikt om te vermijden dat u voortdurend uw gebruikersnaam en paswoord in moet voeren om gebruik te maken van onze gepersonaliseerde diensten. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers; u vindt ze op bijna alle belangrijke websites. Indien u het aanvaarden van cookies uitschakelt in uw webbrowser, kunnen wij u geen correcte werking van deze website garanderen. 

 

Kennisgeving en wijzigingen van deze privacy regeling

Van Maele Benelux behoudt zich het recht om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website of via e-mail.

Laden
Laden