Gratis verzending vanaf 180 €*

Voor 12 uur besteld, zelfde dag verzonden indien voorradig

Meer dan 100 000 artikelen

Disclaimer

Copyright

© Copyright 2020 Van Maele Benelux. Alle rechten voorbehouden. Niets van de op deze webshop gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Maele Benelux NV. Ook het gebruik van merk- en productnamen van Van Maele Benelux NV in teksten voor het optimaliseren van vindbaarheid op zoekmachines is niet toegestaan.

Van Maele Benelux NV hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagd kopiëren of misbruik van de teksten op deze webshop en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Van Maele Benelux NV. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Van Maele Benelux NV is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Van Maele Benelux NV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Van Maele Benelux NV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Van Maele Benelux NV geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.